Yükleniyor...
DİZAYN Layer 1 KALİTE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin korunması Kapsamında Aydınlatma Metni

DQE 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve / veya sınava giren adayların, MYK Mevzuatı ve Akreditasyon 17024 Yönetim Sistemi tarafından talep edilen bilgileri, kendileri veya çalıştıkları firma tarafından DQE’ ye bildirmekte ve DQE tarafından kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerin korunması bizim için önemlidir. Kişisel veriler Yasal mevzuat yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca saklanmakta, güncellenmekte ve korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU:

DQE /DİZAYN KALİTE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

info@DQE.com.tr – www.dqe.com.tr

Çavuşoğlu Mah. Yakacık Cad. No:132-134 Kartal /İSTANBUL

Sınava Başvuran ve / veya Giren Adaylardan talep edilen Kişisel Veriler

DQE Mesleki Yeterlilik Sınav faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına MYK Mevzuatı gereği, Mesleki Yeterlilik Sınavlarını gerçekleştirebilmek, sınav sonrası süreçleri takip edebilmek, gerekli hallerde aday ile iletişime geçebilmek için (sunulan belgelendirme hizmetleri ile ilgili olarak gözetim, yenileme, sona erme

vb. yapabilmek, yeni sunulacak hizmet koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konular-da bilgilendirmek) yeni sunulacak hizmet ve hizmet koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve ben-zeri konularda bilgilendirmek için başvuru sahiplerinin / adayların kişisel verilerini talep etmektedir. Bu veriler; kimlik bilgileri, (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi), öğrenim durumuna, iş tecrübesine, daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgileri ve başvuru esnasında çalışmakta olduğu işyerinin adı/adresi gibi verilerdir. DQE, bu verilere ek olarak, adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması halinde yatırmış olduğu sınav ücretini 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında adaya geri ödeyebilmek adına adaydan, paranın yatırılacağı banka hesabının IBAN numarası bilgisini de talep eder. Bu veriler, adayların ve adaylar adına çalışmakta bulundukları firmaların, başvuru formlarını kendi el yazılarıyla veya online olarak doldurup kuruma iletmesiyle elde edilmektedir.

DQE uygulamalı sınavların değerlendirilmesini, sınavların güvenilir bir ortamda yapılmasını sağlamak ve tabi olduğu denetimler gerektirdiğinde denetleyen kurumlara iletmek üzere, sınavlarda kamera kaydı alarak adaylara ait sınav anı kamera kaydı görüntülerini elde etmektedir.

DQE sınavlarda can güvenliğini ve acil bir durumda ilk yardım müdahalelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla, sınava başvuran adaylardan başvuru aşamasında, sınav esnasında uzman desteği gerektirecek özel bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engeli olup olmadığına ilişkin verileri de talep etmektedir.

DQE’ de Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Kaydedilmesi ve Korunması

Başvuru Sahibi ve/veya adaylara ait veriler, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve DQE Kalite Yönetim Sistemi gereği, sınav dosyalarında, bilgisayar ortamında tutulan dosyalarda, yazılımlarda ve MYK portalı üzerinde saklanmaktadır. Erişim yetkileri sınırlandırılmaktadır. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanım kullanılmaktadır. Kişisel verilerin güvenli biçimde saklanmasını sağlamak üzere yasal mevzuata uygun yedekleme programları kullanılmaktadır. Kişisel verileri kaydedecek, saklayacak, erişebilecek çalışanlar belirlenmiştir. DQE Başvuru sahibi ve/ veya adayların kişisel verilerini MYK Mevzuatı gereği belge geçerlilik süresinin iki katı süre ile saklamaktadır. Söz konusu veriler süre sonunda imha edilmektedir.


Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi ve Kurumlar

DQE kanunen tabi olduğu denetimler (Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimi, Türk Akreditasyon Kurumu denetimi vb.) sebebiyle, kendisini denetime tabi tutan kurumlarla talep ettikleri bilgi ve belgeleri; dolayısıyla bu belgelerin içerdiği kişisel verileri paylaşmaktadır.

DQE finansal kayıtların düzgün bir şekilde yapılabilmesi için mali müşavirden hizmet almakta, sınava başvuran ve/veya giren adaylardan topladığı gerekli verileri hizmet aldığı mali müşavir ile paylaşmaktadır.

DQE internet sitesini erişilebilir tutmak ve e-posta ile kendisine ulaşılabilmesini sağlamak için, web ve mail hosting hizmetlerini dışarıdan almakta, e-posta ile paylaşılan ve internet sitesine girilen verileri web ve mail hosting hizmeti aldığı firmalarla paylaşmış olmaktadır.

DQE bilgisayarda kullandığı yazılımlar için yazılım firmasından hizmet almaktadır ve hizmet alınan bu firmalar ile yazılıma girdiği verileri paylaşmaktadır.

 

Başvuru Sahibi / Aday / Sınava Girmiş kişiler;

DQE ’ ye başvurarak;

a) Kişisel verilerin kayıt altına alınıp alınmadığını öğrenme,

b) Kayıt altındaki kişisel verilere ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin kayıt amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış kayıt altına alınmış olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin kayıtlarının sebeplerinin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme

h)Yasal mevzuatlara aykırı olarak kayıt altına sebebiyle zarara uğranılması durumunda, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler

Bu hakların kullanılması için kimlik tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep edilenlere yönelik açıklamaları içeren talebi imzalı dilekçe ile DQE‘ ye başvurunuz. DQE; talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde dönüş sağlanacaktır. Dönüşün CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında yapılması halinde kayıt ortamının bedeli kadar ücret alınacaktır. Talebe istinaden yapılan değerlendirme sonucu talebin, Veri Sorumlusu' nun hatasından kaynaklandığı tespit edilirse bu ücret iade edilecektir.

 

Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM