Yükleniyor...
DİZAYN Layer 1 KALİTE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin “Sınavın İptali ve Belgenin Geri Çağrılması” başlıklı 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Tespit edilen usulsüzlük ve sahtecilik hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.” hükmü bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin uygulanmasına yönelik ortaya çıkan tereddütleri gidermek, adayların kasıtlı ve taksirli eylemlerinden kaynaklanan ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin kalite güvencesine gölge düşürebilecek usulsüzlükleri ve sahtecilikleri önlemek, adayların kişisel sorumlulukları ile uyması gereken kuralları düzenlemek amacıyla Genelge hazırlanmış olup, genelgenin ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir.

SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNDE USULSÜZLÜK VE SAHTECİLİK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ADAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülen sınav ve belgelendirme süreçlerinde;
A) Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine imkân sağladığı,
B) Başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağladığı,
C) Belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunduğu Tespit edilen kişiler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

1. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. İlgili adayların sınavlarını ve belgelerini iptal eder.

2. Bu kişiler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Kurum, söz konusu kişilerin belirtilen süre boyunca herhangi bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından aday olarak MYK Web Portalına bildirilmesine izin vermez.
Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM